Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2012.

Opremanje i instalacija unutrašnjeg osvetljenja u administrativnim prostorijama i studentskoj službi. Sa Arhi.pro d.o.o.

SOLUTIONS COMBINING BEAUTY AND FUNCTIONALITY